Organizator:

Podlaskie Stowarzyszenie HR

www.pshr.pl


Kontakt:

Marta Świder
Manager konferencji
tel.: 502 708 781
e-mail: wschod.hr@sodexo.com

Marzena Zaremba
Koordynator Projektu
tel.: 508 981 904


lub
wyślij formularz: