PODLASKIE STOWARZYSZENIE HR

Stowarzyszenie zostało powołane w 2015 roku.  Od początku wizją PSHR było doskonalenie zawodowe HR menadżerów oraz pracowników działów personalnych. 

Celami stowarzyszenia są:

  •  wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie oraz budowanie społeczności specjalistów HR na Podlasiu

  •  upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi

  •  działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań oraz tworzenia standardów kompetencyjnych ról zawodowych